"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

J. Korczak
Właśnie taki cel postanowiliśmy sobie w "Akademii Uśmiechu". Ważny jest dla nas uśmiech Każdego Dziecka. Od początku naszej działalności za priorytet uważaliśmy, by nasze Przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, w którym mogłyby się prawidłowo rozwijać.
Naszym podopiecznym gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko wkraczające na ścieżkę edukacyjną. Jednocześnie pamiętamy, że Każdy Podopieczny posiada indywidualne tempo rozwoju i powinien zgodnie z nim poznawać świat. Dlatego w swoich programowych założeniach kładziemy nacisk na podejście indywidualne do Każdego Dziecka. U nas żadna Pociecha nie będzie czuć się anonimowo. Istotne dla nas jest to, by dzieci czuły swoją wyjątkowość. "Akademia Uśmiechu" to miejsce, w którym dziecko w poszanowaniu własnej wartości będzie harmonijnie się rozwijać, zdobywając nowe doświadczenia i wiedzę w sposób bezstresowy.
Życzliwa i profesjonalna kadra, potencjalne warunki przestrzenne, wysoki standard opieki i indywidualne podejście do Każdego Przedszkolaka to cechy, które z pewnością nas wyróżniają. Tutaj Państwa Dziecko otrzyma troskliwą opiekę, nowoczesny program edukacyjny, dobrą zabawę i odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

najlepszy start dla Twojego dziecka

Najlepszy start dla Twojego dziecka

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy
więcej
Doskonałe warunki w Akademii Uśmiechu

Doskonałe warunki

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko...
więcej
Najtaniej w Akademii Uśmiechu, w Bełchatowie i Zgierzu

Najtaniej w mieście

Zapewniamy najniższe ceny w ramach czesnego oraz opłat za wyżywienie...
więcej
Żłobek "Akademia Uśmiechu" z siedzibą w Zgierzu, ul. Barlickiego 2 funkcjonuje od 1 września 2017 roku. Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania istniejącego budynku na potrzeby naszej placówki.
Dla naszych dzieci przygotowaliśmy 2 sale dydaktycznych , wyposażonych w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Uśmiechu" z siedzibą w Zgierzu, ul. Barlickiego 2 funkcjonuje od 1 września 2017 roku. Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania istniejącego budynku na potrzeby naszej placówki.
Nasza placówka jest miejscem tworzonym przez ludzi z bogatym doświadczeniem zawodowym i pasją. Dla naszych dzieci przygotowaliśmy 3 sale dydaktyczne, wyposażone w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w taki sposób, aby dzieci były motywowane na zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich zdolności. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również te korzystające z pampersów.
Przedszkole zapewnia: zajęcia logopedyczne, język angielski (w zależności od grupy wiekowej- od 2 do 5 razy w tygodniu), gimnastykę, zajęcia taneczne.

Opłaty:

Przedszkole:
 • Czesne - 700 zł
 • Stawka żywieniowa dzienna - 13 zł
Żłobek:
 • Czesne - 1150 zł
 • Stawka żywieniowa dzienna - 13 zł

Sposób naliczania opłat:

Czesne (opłata stała) + ilość dni roboczych miesiąca x 13,00 zł - dni nieobecne (zgłoszone) z poprzedniego miesiąca x 13,00 zł.

Czesne i wyżywienie naliczane jest z góry z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

Zapisy do naszych placówek

Do naszych placówek zapraszamy do:

 • Przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Źłobka dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Zasady rekrutacji znajdują się w statucie przedszkola. Statut dostępny jest w biurze placówki.

Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa cały rok do wyczerpania wolnych miejsc.

W trakcie roku szkolnego przyjmujemy nowe dzieci w miarę posiadania przez nas wolnych miejsc.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia lub skorzystać z formularza on-line:


klauzula informacyjna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszej placówce przy ul. Barlickiego 2 w Zgierzu.

Projekt unijny:

Prowadzony w placówce w Zgierzu, przy ul. Barlickiego 2
Nazwa projektu: Największa radość rodziców to szczęśliwe dzieci w Klubie dziecięcym w Zgierzu
Liczba miejsc: 10
Okres realizacji: 1.12.2017 – 31.01.2019
Harmonogram wsparcia

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie od 01.02.2018 do 31.01.2019r.
Utworzonych zostanie 10 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Zgierzu, przy ul. Barlickiego 2.
Planowane efekty: utworzenie klubu dziecięcego dla 10 dzieci w Zgierzu, umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
Całkowita wartość projektu: 185 500,00zł
Kwota dofinansowania: 168 100,00zł

Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 8-17,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • doradztwo zawodowe dla 5 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo,
 • prowadzenie szkoleń dla 5 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo.

Kryteria przyjęcia

Zgodnie z założeniami projektu: przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do lat 3, z terenu miasta i gminy Zgierz, których mamy w najbliższym czasie planują powrót na rynek pracy, a obecnie:
 • są zatrudnione i przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • są bierne zawodowo,
 • przebywają na urlopie wychowawczym.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia odbywa się od 1.12.2017 r.

Dokumenty do projektu:

Galeria

Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice

Kontakt

95-100 Zgierz
ul. Barlickiego 2

533-350-222

696-931-807

kontakt@akademiausmiechu.info

logo