"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

J. Korczak
Właśnie taki cel postanowiliśmy sobie w "Akademii Uśmiechu". Ważny jest dla nas uśmiech Każdego Dziecka. Od początku naszej działalności za priorytet uważaliśmy, by nasze Przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, w którym mogłyby się prawidłowo rozwijać.
Naszym podopiecznym gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko wkraczające na ścieżkę edukacyjną. Jednocześnie pamiętamy, że Każdy Podopieczny posiada indywidualne tempo rozwoju i powinien zgodnie z nim poznawać świat. Dlatego w swoich programowych założeniach kładziemy nacisk na podejście indywidualne do Każdego Dziecka. U nas żadna Pociecha nie będzie czuć się anonimowo. Istotne dla nas jest to, by dzieci czuły swoją wyjątkowość. "Akademia Uśmiechu" to miejsce, w którym dziecko w poszanowaniu własnej wartości będzie harmonijnie się rozwijać, zdobywając nowe doświadczenia i wiedzę w sposób bezstresowy.
Życzliwa i profesjonalna kadra, potencjalne warunki przestrzenne, wysoki standard opieki i indywidualne podejście do Każdego Przedszkolaka to cechy, które z pewnością nas wyróżniają. Tutaj Państwa Dziecko otrzyma troskliwą opiekę, nowoczesny program edukacyjny, dobrą zabawę i odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

najlepszy start dla Twojego dziecka

Najlepszy start dla Twojego dziecka

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy
więcej
Doskonałe warunki w Akademii Uśmiechu

Doskonałe warunki

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko...
więcej
Najtaniej w Akademii Uśmiechu, w Bełchatowie i Pabianicach

Najtaniej w mieście

Zapewniamy najniższe ceny w ramach czesnego oraz opłat za wyżywienie...
więcej
Klub Dziecięcy "Akademia Uśmiechu" z siedzibą w Zelowie, ul. Piotrkowska 55/57 funkcjonuje od 1 września 2016 roku. Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania istniejącego budynku na potrzeby naszej placówki.
Dla naszych dzieci przygotowaliśmy 1 sale dydaktyczną , wyposażoną w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym naszym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Uśmiechu 2" z siedzibą w Zelowie, ul Piotrkowska 55/57 funkcjonuje od 1 września 2016 roku. Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania istniejącego budynku na potrzeby naszej placówki.
Nasza placówka jest miejscem tworzonym przez ludzi z bogatym doświadczeniem zawodowym i pasją. Dla naszych dzieci przygotowaliśmy 5 sali dydaktycznych, wyposażone w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w taki sposób, aby dzieci były motywowane na zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich zdolności. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również te korzystające z pampersów.
Przedszkole zapewnia: zajęcia logopedyczne, język angielski (w zależności od grupy wiekowej- od 2 do 5 razy w tygodniu), gimnastykę, zajęcia taneczne.

Opłaty:

Przedszkole:
 • Czesne - 270 zł
 • Stawka żywieniowa dzienna - 14,50 zł

Sposób naliczania opłat:

Czesne (opłata stała) + ilość dni roboczych miesiąca x 13,50 zł - dni nieobecne (zgłoszone) z poprzedniego miesiąca x 13,50 zł.

Czesne i wyżywienie naliczane jest z góry z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

Zapisy do naszych placówek

Do naszych placówek zapraszamy do:

 • Przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 • Klubu Dziecięcego dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Zasady rekrutacji znajdują się w statucie przedszkola. Statut dostępny jest w biurze placówki.

Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa cały rok, do wyczerpania wolnych miejsc.

W trakcie roku szkolnego przyjmujemy nowe dzieci w miarę posiadania przez nas wolnych miejsc.

Aby zapisać dziecko do klubu dziecięcego lub przedszkola należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia lub skorzystać z formularza on-line:


klauzula informacyjna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszej placówce przy ul. Piotrkowskiej 55/57 w Zelowie.

Projekt unijny:

Prowadzony w placówce w Zelowie, przy ul. Piotrkowskiej 55/57
Nazwa projektu: Świat klubiku dziecięcego
Liczba miejsc: 10
Okres realizacji: 1.08.2017 – 31.07.2018
Harmonogram wsparcia

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie od 01.09.2017 do 31.07.2018r.
Utworzonych zostanie 10 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Zelowie przy ul. Piotrkowskiej 55/57.
Planowane efekty: utworzenie klubu dziecięcego dla 10 dzieci w Zelowie, umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
Całkowita wartość projektu: 171 800,00zł
Kwota dofinansowania: 155 100,00zł

Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 8-16,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • doradztwo zawodowe dla 5 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo,
 • prowadzenie szkoleń dla 5 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo.

Kryteria przyjęcia

Zgodnie z założeniami projektu: przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do lat 3, z terenu miasta i gminy Zelów, których mamy w najbliższym czasie planują powrót na rynek pracy, a obecnie:
 • są zatrudnione i przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • są bierne zawodowo,
 • przebywają na urlopie wychowawczym.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia odbywa się od 1.08.2017 r.

Dokumenty do projektu:

Galeria

Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice
Akademia Uśmiechu Pabianice

Kontakt

97-425 Zelów
ul. Piotrkowska 55/57

577-886-448

696-931-807

zelow@akademiausmiechu.info

logo