"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

J. Korczak
Właśnie taki cel postanowiliśmy sobie w "Akademii Uśmiechu". Ważny jest dla nas uśmiech Każdego Dziecka. Od początku naszej działalności za priorytet uważaliśmy, by nasze Przedszkole było miejscem przyjaznym dzieciom, w którym mogłyby się prawidłowo rozwijać.
Naszym podopiecznym gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko wkraczające na ścieżkę edukacyjną. Jednocześnie pamiętamy, że Każdy Podopieczny posiada indywidualne tempo rozwoju i powinien zgodnie z nim poznawać świat. Dlatego w swoich programowych założeniach kładziemy nacisk na podejście indywidualne do Każdego Dziecka. U nas żadna Pociecha nie będzie czuć się anonimowo. Istotne dla nas jest to, by dzieci czuły swoją wyjątkowość. "Akademia Uśmiechu" to miejsce, w którym dziecko w poszanowaniu własnej wartości będzie harmonijnie się rozwijać, zdobywając nowe doświadczenia i wiedzę w sposób bezstresowy.
Życzliwa i profesjonalna kadra, potencjalne warunki przestrzenne, wysoki standard opieki i indywidualne podejście do Każdego Przedszkolaka to cechy, które z pewnością nas wyróżniają. Tutaj Państwa Dziecko otrzyma troskliwą opiekę, nowoczesny program edukacyjny, dobrą zabawę i odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

najlepszy start dla Twojego dziecka

Najlepszy start dla Twojego dziecka

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy
więcej
Doskonałe warunki w Akademii Uśmiechu

Doskonałe warunki

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko...
więcej
Najtaniej w Akademii Uśmiechu, w Bełchatowie i Pabianicach

Najtaniej w mieście

Zapewniamy najniższe ceny w ramach czesnego oraz opłat za wyżywienie...
więcej
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Uśmiechu" z siedzibą w Rzgowie ul. Rudzka 2 funkcjonuje od 1 września 2016 roku.
Nasza placówka jest miejscem tworzonym przez ludzi z bogatym doświadczeniem zawodowym i pasją. Dla naszych dzieci przygotowaliśmy 4 sale dydaktyczne, wyposażone w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w taki sposób, aby dzieci były motywowane na zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich zdolności. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również te korzystające z pampersów.
Przedszkole zapewnia: zajęcia logopedyczne, język angielski (w zależności od grupy wiekowej- od 2 do 5 razy w tygodniu), gimnastykę, zajęcia taneczne.

akademia uśmiechu

Klub Dziecięcy "Akademia Uśmiechu" z siedzibą w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 2 funkcjonuje od 1 sierpnia 2017 roku.
Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania istniejącego budynku na potrzeby naszej placówki. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie kontrole sanepidu, straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego.
Dla naszych dzieci przygotowaliśmy 4 sale dydaktyczne żłobkowo-przedszkolne, wyposażonych w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszych maluchów łazienka.
Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 1 roku do 2,5 lat.

Jeśli chcą Państwo być informowani na bieżąco, co dzieje się w naszych placówkach, zapraszamy do śledzenia nas na portalu społecznościowym Facebook.

Opłaty:

Przedszkole:
 • Czesne - 690 zł
 • Stawka żywieniowa dzienna - 14,50 zł
Klub dziecięcy:
 • Czesne - 1250 zł do ukończenia 2 lat
 • Czesne - 1090 zł po ukończeniu 2 roku życia
 • Stawka żywieniowa dzienna - 14,50 zł

Sposób naliczania opłat:

Czesne (opłata stała) + ilość dni roboczych miesiąca x 14,50 zł - dni nieobecne (zgłoszone) z poprzedniego miesiąca x 14,50 zł

Czesne i wyżywienie naliczane jest z góry z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

Zapisy do naszych placówek

Do naszych placówek zapraszamy dzieci w wieku od 1 roku do 6 lat.


Zasady rekrutacji znajdują się w statutach klubu dziecięcego i przedszkola. Statut dostępny jest w biurze placówki.

Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa cały rok, do wyczerpania miejsc.

W trakcie roku szkolnego przyjmujemy nowe dzieci w miarę posiadania przez nas wolnych miejsc.

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia do klubu dziecięcego/przedszkola lub skorzystać z formularza on-line:


klauzula informacyjna
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszych placówkach

Projekt unijny:

Placówka Nazwa projektu Liczba miejsc Okres realizacji
Rzgów, ul. Rudzka 2 Pracujący rodzic 30 5.10.2016-31.07.2017
Harmonogram wsparcia

Cel i planowane efekty

Rzgów:

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom/opiekunom, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w okresie od 05.10.2016 do 30.07.2017 r.
Utworzonych zostanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Rzgowie przy ulicy Rudzkiej 2
Planowane efekty: utworzenie żłobka dla 30 dzieci w Rzgowie spowoduje odciążenie rodziców/opiekunów prawnych od konieczności opieki nad nimi, umożliwiając 30 osobom powrót do życia zawodowego
Wartość projektu: 955 876,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 812 494,80 zł

Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • pełną opiekę w godzinach 6-17,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • pełne wyżywienie,
 • środki czystości,
 • ubezpieczenie.

Utworzone sale są dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Posiadamy także pomoce dydaktyczne, umożliwiające objęcie opieką dzieci z niepełnosprawnością (dzieci słabo słyszące i słabo widzące).

Kryteria przyjęcia

Na czas trwania projektu obowiązują następujące zasady rekrutacji.
Zgodnie z założeniami projektu, z darmowego żłobka mogą skorzystać dzieci z miasta lub gminy Bełchatów/ Pabianice/Rzgów od 20 tygodnia życia do 3 lat, których mama pracowała i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i ma zapewniony powrót do pracy w czasie trwania projektu,

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia odbywa się od lipca 2016 r.

Dokumenty do projektu::
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszej placówce przy ul. Rudzka 2 w Rzgowie.

Projekt unijny:

Prowadzony w placówce w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 2
Nazwa projektu: Szczęśliwy sen o klubie dziecięcym w Rzgowie
Liczba miejsc: 16
Okres realizacji: 1.08.2017 – 31.07.2018
Harmonogram wsparcia

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie od 01.09.2017 do 31.07.2018r.
Utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Rzgowie przy ul. Rudzkiej 2.
Planowane efekty: utworzenie klubu dziecięcego dla 16 dzieci w Rzgowie, umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
Całkowita wartość projektu: 270 596,25zł
Kwota dofinansowania: 245 396,25zł

Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 8-16,
 • całodzienne wyżywienie,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • doradztwo zawodowe dla 6 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo,
 • prowadzenie szkoleń dla 6 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo.

Kryteria przyjęcia

Zgodnie z założeniami projektu: przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do lat 3, z terenu miasta i gminy Rzgów, których mamy w najbliższym czasie planują powrót na rynek pracy, a obecnie:
 • są zatrudnione i przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • są bierne zawodowo,
 • przebywają na urlopie wychowawczym.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia odbywa się od 1.08.2017 r.

Dokumenty do projektu:

Galeria

Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów

Kontakt

95-030 Rzgów
ul. Rudzka 2

690-854-899

696-931-807

rzgow@akademiausmiechu.info

logo