"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."

J. Korczak
Właśnie taki cel postanowiliśmy sobie w "Akademii Uśmiechu". Ważny jest dla nas uśmiech Każdego Dziecka. Od początku naszej działalności za priorytet uważaliśmy, by nasze Przedszkole i Żłobek było miejscem przyjaznym dzieciom, w którym mogłyby się prawidłowo rozwijać.
Naszym podopiecznym gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko wkraczające na ścieżkę edukacyjną. Jednocześnie pamiętamy, że Każdy Podopieczny posiada indywidualne tempo rozwoju i powinien zgodnie z nim poznawać świat. Dlatego w swoich programowych założeniach kładziemy nacisk na podejście indywidualne do Każdego Dziecka. U nas żadna Pociecha nie będzie czuć się anonimowo. Istotne dla nas jest to, by dzieci czuły swoją wyjątkowość. "Akademia Uśmiechu" to miejsce, w którym dziecko w poszanowaniu własnej wartości będzie harmonijnie się rozwijać, zdobywając nowe doświadczenia i wiedzę w sposób bezstresowy.
Życzliwa i profesjonalna kadra, potencjalne warunki przestrzenne, wysoki standard opieki i indywidualne podejście do Każdego Przedszkolaka to cechy, które z pewnością nas wyróżniają. Tutaj Państwa Dziecko otrzyma troskliwą opiekę, nowoczesny program edukacyjny, dobrą zabawę i odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

najlepszy start dla Twojego dziecka

Najlepszy start dla Twojego dziecka

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy
więcej
Doskonałe warunki w Akademii Uśmiechu

Doskonałe warunki

Gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa i ciepło, których tak bardzo potrzebuje dziecko...
więcej
Najtaniej w Akademii Uśmiechu, w Bełchatowie i Pabianicach

Najtaniej w mieście

Zapewniamy najniższe ceny w ramach czesnego oraz opłat za wyżywienie...
więcej
Nasze Niepubliczne Żłobki z siedzibą w Bełchatowie:
Akademia Uśmiechu:
 • ul. Czapliniecka 44 - funkcjonuje od 22 września 2015 roku,
 • ul. Reymonta 1 - funkcjonuje od 12 października 2015 roku,
 • ul. Chmielowskiego 16 - funkcjonuje od 1 sierpnia 2016 roku.
Akademia Uśmiechu Plus:
 • ul. Sienkiewicza 8 – funkcjonuje od 3 lutego 2020 roku.
Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania budynków na potrzeby naszej placówki. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie kontrole sanepidu, straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego.
Dla naszych dzieci przygotowaliśmy sale dydaktyczne wyposażone w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 5 miesięcy do 2,5 lat.
Przedszkole zapewnia: zajęcia logopedyczne, język angielski (w zależności od grupy wiekowej- od 2 do 5 razy w tygodniu), gimnastykę, zajęcia taneczne, zajęcia z robotyki, warsztaty tematyczne.

Jeśli chcą Państwo być informowani na bieżąco, co dzieje się w naszych placówkach, zapraszamy do śledzenia nas na portalu społecznościowym Facebook.

Zajmiemy się Twoim dzieckiem najlepiej jak potrafimy

Nasze Niepubliczne Przedszkola z siedzibą w Bełchatowie:
Akademia Uśmiechu:
 • ul. Czapliniecka 44 - funkcjonuje od 1 września 2014 roku,
 • ul. Reymonta 1 - funkcjonuje od 12 października 2015 roku,
 • ul. Chmielowskiego 16 - funkcjonuje od 1 sierpnia 2016 roku.
Akademia Uśmiechu Plus:
 • ul. Sienkiewicza 8 – funkcjonuje od 10 lutego 2020 roku.
Dużą wagę przywiązaliśmy do zaadoptowania budynków na potrzeby naszej placówki. Przeszliśmy pozytywnie wszystkie kontrole sanepidu, straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego.
Przedszkole Akademia Uśmiechu wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Bełchatowa pod numerem WOS.4430.2.2014
Przedszkole Akademia Uśmiechu Plus wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta Bełchatowa pod numerem WOS.4430.2.1.2020
Nasze placówki są miejscem tworzonym przez ludzi z bogatym doświadczeniem zawodowym i pasją. Dla naszych dzieci przygotowaliśmy sale dydaktyczne wyposażone w atestowane meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W każdym pomieszczeniu dostępna jest przystosowana dla naszym maluchów łazienka.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez naszych nauczycieli dostosowane są do możliwości rozwojowych naszych dzieci. Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia w taki sposób, aby dzieci były motywowane na zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich zdolności.
Od samego początku bardzo dużą wagę przywiązujemy do prawidłowego i zdrowego żywienia. Naszym maluchom zapewniamy 3 smaczne posiłki dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowane przez firmę cateringową zgodnie z zaleceniami dietetyka.
Naszym podopiecznym zapewniamy opiekę przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, również te korzystające z pampersów.

akademia uśmiechu

Opłaty:

Przedszkole:
 • Czesne - 290 zł
 • Stawka żywieniowa dzienna - 13,50 zł
Żłobek:
 • Czesne:
  - 790 zł dzieci z Miasta Bełchatów
  - 900 zł dzieci spoza Miasta Bełchatów
 • Stawka żywieniowa dzienna - 14,50 zł

Sposób naliczania opłat:

Czesne (opłata stała) + ilość dni roboczych miesiąca x 13,50 zł - dni nieobecne (zgłoszone) z poprzedniego miesiąca x 13,50 zł

Czesne i wyżywienie naliczane jest z góry z terminem płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

Zapisy do naszych placówek

Do naszych placówek zapraszamy do:

 • Żłobka dzieci w wieku od 5 miesięcy do 2,5 lat.
 • Przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Zasady rekrutacji znajdują się w statucie żłobka i przedszkola. Statut dostępny jest w biurze placówki.

Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa cały rok, do wyczerpania wolnych miejsc.

Aby zapisać dziecko do żłobka lub przedszkola należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia lub skorzystać z formularza on-line:


klauzula informacyjna - Akademia Uśmiechu, klauzula informacyjna - Akademia Uśmiechu Plus
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszych placówkach

Projekt unijny:

Placówka Nazwa projektu Liczba miejsc Okres realizacji
Bełchatów, ul. Reymonta 1 Akademia Uśmiechu 15 1.09.2016-30.06.2017
Bełchatów, ul. Chmielowskiego 16 Akademia Uśmiechu 30 1.09.2016-30.06.2017
Harmonogram wsparcia

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 45 rodzicom/opiekunom, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017 r.
Utworzonych zostanie 30 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Bełchatowie przy ulicy Chmielowskiego 16 oraz 15 miejsc w Bełchatowie przy ul Reymonta 1
Planowane efekty: utworzenie żłobka dla 45 dzieci w Bełchatowie spowoduje odciążenie rodziców/opiekunów prawnych od konieczności opieki nad nimi, umożliwiając 45 osobom powrót do życia zawodowego
Wartość projektu: 1 317 206,40zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 119 625,44 zł

Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • pełną opiekę w godzinach 6-17,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • pełne wyżywienie,
 • środki czystości,
 • ubezpieczenie.

Utworzone sale są dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Posiadamy także pomoce dydaktyczne, umożliwiające objęcie opieką dzieci z niepełnosprawnością (dzieci słabo słyszące i słabo widzące).

Kryteria przyjęcia

Na czas trwania projektu obowiązują następujące zasady rekrutacji.
Zgodnie z założeniami projektu, z darmowego żłobka mogą skorzystać dzieci z miasta lub gminy Bełchatów/ Pabianice/Rzgów od 20 tygodnia życia do 3 lat, których mama pracowała i obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i ma zapewniony powrót do pracy w czasie trwania projektu,

Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia odbywa się od lipca 2016 r.

Dokumenty do projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WŁ 2014-2020 realizowany jest w naszej placówce przy ul. Chmielowskiego 16 w Bełchatowie.

Projekt unijny:

Prowadzony w placówce w Bełchatowie, przy ul. Chmielowskiego 16
Nazwa projektu: Szczęśliwy sen o klubie dziecięcym
Liczba miejsc: 16
Okres realizacji: 1.08.2017 – 31.07.2018
Harmonogram wsparcia

Cel i planowane efekty

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz utrzymanie zatrudnienia poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w okresie od 01.09.2017 do 31.07.2018r.
Utworzonych zostanie 16 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w placówce zlokalizowanej w Bełchatowie przy ul. Chmielowskiego 16.
Planowane efekty: utworzenie klubu dziecięcego dla 16 dzieci w Bełchatowie, umożliwi rodzicom/opiekunom prawnym wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.
Całkowita wartość projektu: 263 350,00zł
Kwota dofinansowania: 238 150,00zł

Korzyści płynące z realizacji projektu

W ramach projektu zapewnimy dzieciom:
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 8-16,
 • całodzienne wyzywienie,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • doradztwo zawodowe dla 6 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo,
 • prowadzenie szkoleń dla 6 osób grupy docelowej projektu – bierni zawodowo.

Kryteria przyjęcia

Zgodnie z założeniami projektu: przyjmujemy dzieci od 1 roku życia do lat 3, z terenu miasta i gminy Bełchatów, których mamy w najbliższym czasie planują powrót na rynek pracy, a obecnie:
 • są zatrudnione i przebywają na urlopie rodzicielskim,
 • są bierne zawodowo,
 • przebywają na urlopie wychowawczym.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia odbywa się od 1.08.2017 r.

Dokumenty do projektu:

Galeria

Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów
Akademia Uśmiechu Bełchatów

Kontakt

97-400 Bełchatów
ul. Czapliniecka 44

696-931-807

534-797-97497-400 Bełchatów
ul. Reymonta 1

692-938-267

696-931-80797-400 Bełchatów
Chmielowskiego 16

690-854-892

696-931-80797-400 Bełchatów
ul. Sienkiewicza 8

534-400-243